Chuyên thiet ke website ban hang da cap cực mạnh - . máy bơm định lượng hóa chất máy bơm nước
 1. RULE CỦA DIỄN ĐÀN: Bất cứ ai post bài sai chuyên mục đều banner, xóa tất cả các bài viết, xóa tất cả các account cùng ip .

CodeIgniter 14- Thực hành đăng ký thành viên

Discussion in 'Rao vặt thiết kế website' started by tiendat3791, Dec 16, 2016.

 1. tiendat3791

  tiendat3791 New Member

  Joined:
  Nov 25, 2016
  Messages:
  26
  Likes Received:
  0
  Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào 1 ví dụ thực hành đầu tiên trong loạt bài Học Codeigniter cơ bản: Xây dựng chức năng Đăng ký thành viên bằng Codeigniter.

  Tạo form trong view
  Trước tiên chúng ta sẽ tạo 1 file file: application/views/themes/register.php

  Cách 1: HTML thuần
  Sử dụng HTML như bình thường để tạo 1 form đăng ký thành viên

  <!-- Khởi tạo form-->

  <form action="<?php echo base_url();?>user/register" method="post">
  <p>Tài khoản <input type="text" name="username" /></p>
  <p>Mật khẩu <input type="password" name="password" /></p>
  <p>Nhập lại mật khẩu <input type="password" name="repassword" /></p>
  <p><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký" /></p>
  </form>
  <!--hiển thị trạng thái hoặc báo lỗi nếu có-->
  <div class="status"><?php echo $this->session->flashdata('notice');?></div>
  Cách 2: Sử dụng Helper
  Như đã tìm hiểu về bài Helper trong Codeigniter, CI hỗ trợ chúng ta 1 số helper trong đó có helper form là các function cho phép khởi tạo form và các trường dữ liệu. Đừng quên gọi helper trước khi sử dụng nhé <3

  <?php
  echo form_open('user/register'); //Khởi tạo form
  echo form_input('username','Tài khoản');//Tạo input username
  echo form_password('password');//Tạo input password
  echo form_password('repassword');//Tạo input repassword
  echo form_submit('submit','Đăng ký');//tham số gồm name và value
  ?>
  Tạo controller
  Tạo controller: application/controller/user.php

  <?php
  class User extends{
  public function __construct(){
  parent::__construct();
  $this->load->helper(array('url','form'));
  $this->load->library(array('form_validation','database','session'));
  $this->load->model('user_model'); //Tải model user_model.php
  }
  public function register(){

  if($this->input->post('submit')){
  $this->form_validation->set_rules('username','Tài khoản','required|min_length[6]|xss_clean');
  $this->form_validation->set_rules('password','Mật khẩu','required|min_length[6]|xss_clean');
  $this->form_validation->set_rules('repassword','Nhập lại mật khẩu','required|min_length[6]|matches[password]|xss_clean');
  if($this->form_validation->run()){
  //Thêm vào database
  $userid= $this->user_model->register();//Lấy về userid, nếu thành công sẽ có userid,nếu thất bại sẽ trả về false( xem phương thức register ở model bên dưới để hiểu ý nghĩa nhé^^)
  if($userid){
  $this->session->set_flashdata('notice','Đăng ký thành công');
  redirect('user/register');
  }else{
  $this->session->set_flashdata('notice','Đăng ký không thành công, vui lòng thử lại');
  redirect('user/register');
  }
  }
  $this->load->view('themes/register');
  }

  }
  }
  ?>
  Model thêm thành viên vào Database
  Ở ví dụ Đăng ký thành viên với Codeigniter này chúng ta có gọi tới model user_model để thêm thành viên vào CSDL, vì vậy chúng ta cần tạo file application/model/user_model.php với nội dung

  <?php
  class User_model extends CI_Model{
  public function __construct(){
  parent::__construct();
  }
  public function register(){
  $data= array(
  'username'=>$this->input->post('username');
  'password'=>md5($this->input->post('username'));
  );
  $this->db->insert('users',$data);
  $userid=$this->db->insert_id();//Lấy ID vừa insert được chính là user id.
  return $userid;
  }
  }
  ?>
  Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 1 bài cơ bản về Đăng ký thành viên trong Codeigniter- một phần rất quan trọng trong thiết kế website như: thiết kế website bán hàng, thiết kế website trường học,...

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn học tập tốt!

  P/s: Coppy đừng quên ghi rõ nguồn: Công ty thiết kế web OTVINA nhé <3
  Nguồn : CodeIgniter 14- Thực hành đăng ký thành viên
   

Share This Page